O projektu

Kampanja „Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije“

 

Udruženje „RODITELJ“ i Građanska inicijativa „Majka hrabrost“ realizuju kampanju pod nazivom „ Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije“ koja će se baviti problemom korupcije u okviru službi zdravstvenog sistema zaduženih za reproduktivno zdravlje žena. Osnovni ciljevi kampanje su jačanje svesti o štetnom uticaju svih oblika korupcije na kvalitet zdravstvenih usluga, ali i informisanje korisnika zdravstvenih usluga o tome da se osim otvorenog traženja i primanja mita pod korupcijom podrazumevaju i situacije kada:

  • trudnice praćenje trudnoće i ultrazvučne preglede obavljaju u privatnoj ordinaciji lekara za kojeg žele da prisutvuje njihovom porodjaju u državnoj zdravstvenoj ustanovi kako bi ga „osigurale“, a taj lekar pored rada u državnoj zdravstvenoj ustanovi paralelno radi i u svojoj ili tuđoj privatnoj ordinaciji;
  • pacijentkinje na zahtev lekara iz državne zdravstvene ustanove obave analizu ili intervenciju u tačno određenoj privatnoj laboratoriji ili ordinaciji, u kojoj se od njih traži da kažu ime lekara koji ih je poslao;
  • lekar ili drugi zdravstveni radnik/ca indirektno očekuju poklon (čast) nakon obavljanja intervencije ili usluge koja je obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osguranjem;

Takođe, ispitivaće se u kojoj meri podela zdravstvenih uslugau državnim ustanovama na „standardne“ i „vanstandardne“ podstiču i institucionalizuju korupciju i koruptivno ponašanje. To se naričito odnosi na „izabranog lekara/akušera“ na porođaju.

Posebna pažnja će se posvetiti ohrabrivanju pacijentkinja da prepoznaju različite oblike korupcije, jer one često nemaju svest o tome da iz najbolje namere zapravo i same učestvju u koruptivnom ponašanju. Zbog toga su Udruženje “RODITELJ” i Građanska inicijativa “Majka hrabrost” osnovali Savetovalište protiv korupcije kao praktičnu anti-korupcijsku meru usmerenu ka građanima kao direktnim korisnicima usluga sistema zdravstvene zaštite. U savetovalištu će sve zainteresovane pacijentkinje članovi njihovih porodica dobiti razrešenje dileme o tome da li se određana situacija u kojoj su se našli može smatrati korupcijom ili ne i koja pravna sredstva su im na raspolaganju a sa kojima po pravilu nisu upoznati. U prostorijama savetovališta biće omogućeno i zakazivanje konsultativnih sastanaka sa pravnicima.

 

U okviru kampanje prikupljaće se i priče i svedočenja pacijentkinja o njihovim iskustvima iz službi koje se bave reproduktivnim zdravljem žena.  Udruženje RODITELJ i Građanska inicijativa „Majka hrabrost“ pozivaju sve žene da pošalju iskustva iz domova zdravlja, ginekoloških i onkoloških službi, porodilišta, odeljenja za vantelesnu oplodnju o tome da li su se nekad našli u nekoj situaciji koja se može smatrati korupcijom, da li su ili ne te slučajeve prijavljivali nadležnim organima i sl. Takođe, posebno se ohrabruju pacijentkinje da pričaju i o pozitivnim iskustvima, o zdravstvenim radnicima/cama koji profesionalno i časno obavljaju svoj posao, a ne traže i ne očekuju „dodatnu nagradu“.

 

Kontakt sa Pravnim savetovalištem protiv korupcije i slanje ličnih iskustava može se ostvariti telefonom na broj 3165-376, slanjem e-maila na adrese: info@roditelj.org ili majkahrabrost@gmail.com i putem kontakt forme na sajtu http://korupcija.roditelj.org.   

 

Udruženje RODITELJ i Građanska inicijativa „Majka hrabrost“ nastojaće da tokom realizacije kampanje aktivno sarađuju i sa što većim brojem institucija (Ministarstvo zdravlja, Domovi zdravlja, Zdravstvena inspekcija i dr.) ali i zaposlenih u službama koje se bave reproduktivnim zdravljem žena koji će se ohrabrivati da i sami podstiču pacijentkinje na korišćenje postojećih mehanizama u borbi protiv korupcije. 

One thought on “O projektu

  1. Projekat nema efekta kod uslovno zavisnih odnosa, treba razvijati svest kod svih nas da je zdravstvena knjizica kao bankovna kartica, kad god odes u bolnicu skinu ti sa racuna. Ako sam ja to platio sta ima vise da dajem. Sa druge strane ukloniti mogucnost za korupciju tj napraviti dostupne usluge svima a ne onaj iz Arandjelovca ne moze u Novi Sad kod doktora jer to je drugi zavod. Ubaciti poklone u legalne tokove da svaki lekar i sestra ima sifru i otvoriti jedan racun pri ministarstvu zdravlja na koji bi zadovoljni pacijenti uplatili poklon, tj nas narod voli da casti jer najcesce ide od doktora do doktora i kada mu onaj peti resi problem ima potrebu da mu se oduzi! Neznanje i nerad su najveci problem srpskog zdravstva!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *