Rezultati istraživanja o korupciji u zdravstvu u ustanovama koje se bave reproduktivnim zdravljem žena

Udruženje gradjana RODITELJ uradilo je pilot istraživanje o korupciji u zdravstvu u okviru kampanje Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije!”, koji Udruženje RODITELJ sprovodi u saradnji sa GI „Majka hrabrost“ pod pokroviteljstvom Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija (UNDP).

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 421 ispitanika, od kojih su 87% direktne korisnice zdravstvenih usluga institucija koje se bave reproduktivnim zdravljem žena, a 13%  ispitanika čine članovi porodica ili prijatelji korisnica usluga. Cilj istraživanja je da se ustanove preliminarni podaci o učestalosti korupcije i stepenu postojanja tzv. prikrivenih oblika korupcije koji ne podrazumevaju samo otvoreno traženje i davanje novca, ali i da se stekne uvid u načine na koje se korupcija odvija u okviru zdravstvenih ustanova koje se bave reproduktivnim zdravljem žena u Srbiji. Odgovori na pitanja sadržana u online anketi izražavaju stavove korisnika zdravstvenih ustanova o korupciji, ali i pružaju uvid u reakcije korisnika u situacijama kada se suoče sa korupcijom.

Rezultati istraživanja su poražavajući: Svaki drugi ispitanik ima ili je imao iskustva sa korupcijom u zdravstvenim ustanovama; četvrtini ispitanika novac je direktno tražen, a polovini indirektno; skoro polovina ispitanika je iz državnih klinika upućivana na privatne klinike kako bi tamo obavili procedure ili preglede koji su inače pokriveni zdravstvenim osiguranjem; na dodatno plaćanje usluga najveći broj ispitanika se odlučuje zbog straha od lošeg tretmana lekara i medicinskog osoblja ili skraćenja vremena čekanja na određenu intervenciju; čak oko 40% ispitanika nije svesno da “čašćavanje” medicinskog osoblja predstavlja vid korupcije; više od polovine ispitanika nije upoznato sa svojim pravima kao pacijenata i obavezama lekara i medicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama.

Projektom „Za zdravlje – zajednički protiv korupcije!“ Udruženje RODITELJ želi da utiče na osnaživanje korisnika zdravstvenih usluga da identifikuju različite pojavne oblike korupcije, ali i na podizanje nivoa svesti, kako pojedinaca tako i nadležnih institucija i ustanova, o sopstvenoj odgovornosti u borbi protiv korupcije. Sprovođenje adekvatne i efikasne državne kampanje i edukacija korisnika zdravstvenih usluga o mehanizmima za zaštitu od korupcije, pravima pacijenata i načinima njihovog ostvarivanja, uticaće se na na smanjenje opšte tolerancije na korupciju, što dovodi do podizanja kvaliteta usluga u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja koji se primenjuje Srbiji.

GDE Error: Unable to load profile settings

Policajci i lekari rekorderi korupcije

Na vrhu liste korumpiranih javnih službenika su pripadnici MUP i doktori, a slede ih carinici, sudije, veštaci, inspektori…

BEOGRAD – Para vrti gde burgija neće!

Policajci i lekari prednjače po korumpiranosti. U poslednjih pet godina zbog primanja mita odgovarao 351 policajac i 343 lekara. Posle njih „na delu“ je najviše uhvaćeno nastavnika, a onda slede carinici, sudije, veštaci, inspektori…

Pljušte žalbe
Nema državnog činovnika koji je imun na novac, zato i ne čudi što čak 48 odsto građana veruje da je mito jedini način da se savlada obimna birokratija.

Savetu za borbu protiv korupcije svakodnevno se obraća veliki broj građana, a naviše njihovih žalbi odnosi se na privatizaciju.

– Od 2003. godine do danas primili smo ukupno 2.347 predstavki koje se odnose na pritužbe u pravosuđu, privatizaciji, lokalnoj samoupravi, načinu izdavanja građevinskih dozvola, na korupciju u zdravstvu, prosveti, policiji, privatnim preduzećima… Najviše pritužbi, njih 413, odnosi se na postupak privatizacije po zakonu iz 2001. godine i na trgovanje akcijama preduzeća privatizovanih po zakonima iz devedesetih godina – kažu u Savetu, gde dodaju da im nisu dostavljeni odgovori na 30 predstavki građana koje su prosleđene nadležnim organima.

Nema kažnjavanja
Prema rečima Nemanje Nenadića iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija, korupciji u administraciji pogoduje to što nema kažnjavanja.

– Prvi slučaj koji pogoduje korupciji su situacije kad u administraciji na osnovu diskrecionih ovlašćenja mogu nešto dan vam daju ili ne daju. Druga situacija je kad rokovi za postupanje nisu propisani, a treća je kad su rokovi propisani, ali se ne poštuju zato što za njihovo kršenje ne postoji kazna. Kad bi postojale kazne, bilo bi manje mogućnosti za korupciju – kaže Nenadić.

Tužilaštvo: Podneto 5.136 prijava

Prema podacima Republičkog javnog tužilaštva, najveći broj prijava prošle godine podnet je zbog zloupotrebe službenog položaja.

– Za povredu službenog položaja podneto je 5.136 prijava, od kojih su 1.342 odbačene. Za proneveru i primanje mita od 174 prijave odbačene su 34, dok su za davanje mita primljene 252 prijave, od kojih je odbačeno 57. Na ime ostalih dela povreda položaja bilo je 329 prijava, do kojih je 143 odbačeno – kaže Vladimir Đorđević, šef kabineta republičkog javnog tužioca.

Agencija: Najviše u privatizacijama

U Agenciji za borbu protiv korupcije apeluju da se građani, čim primete situaciju koja može da dovede do davanja i primanja mita, obrate Agenciji.

– Ukoliko dođe do samog čina davanja, odnosno primanja mita, to prelazi u nadležnost policije, odnosno tužilaštva. Na osnovu predstavki koje smo dosad primili i obradili, uočili smo da se najveći broj problema na koje ukazuju građani odnosi na privatizacije, što znači da je ovo pojava u kojoj je najpotrebnije delovati – kažu u Agenciji za borbu protiv korupcije.

NALED: Procedure pogoduju korupciji

U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) kažu da za korupciju mnogo prostora ostavljaju komplikovane procedure i postupci.

– Da bi se određene procedure završile, često se traži angažovanje trećeg lica ili posrednika, bez kojeg investitor i inače može da završi postupak, ali u ovom slučaju investitor ili stranka mora da plati uslugu posredniku, pa bi se i ovakav način posla mogao podvesti pod koruptivno ponašanje. Potrebno je uticati na stranke da ne nude nagradu ili mito, jer se očekuje od predstavnika javnog sektora da u okviru svojih odgovornosti budu u službi građana i privrede bez dodatne finansijske nadoknade, pošto se i na ovaj način pothranjuju očekivanja i nepravilan sistem vrednosti – ističu u NALED.

Bušatlija: Štete u milijardama evra

Finansijski konsultant Mahmud Bušatlija kaže da postoje dve vrste korupcije.

– Sitna ili šalterska korupcija postoji svuda u svetu i predstavlja ubrzanje procedure u okviru zakona, odnosno da se nešto završi preko reda. Visoka korupcija je vezana za zloupotrebu položaja, prvenstveno političkog. Štete zbog visoke korupcije ne daju se izračunati, jer se radi o milijardama evra. Tu se pre svega radi o privatizaciji i javnim nabavkama – ističe Bušatlija.

Korupcija u poslednja tri meseca

Oblast slučajeva

 • Neodređeno…………. 9 (5 %)
 • Pravosuđe …………. 28 (15,6 %)
 • Zdravstvo …………. 10 (5,6 %)
 • Obrazovanje ………. 12 (6,7 %)
 • Carina ………………… 5 (2,8 %)
 • Porezi/Finansije …. 17 (9,5 %)
 • Policija ……………….. 5 (2,8 %)
 • Građevinske dozvole 2 (1,1 %)
 • Inspekcija/Dozvole 13 (7,3 %)
 • Javne nabavke …… 58 (32,4 %)
 • Privatizacija ………… 6 (3,4 %)
 • Političke stranke …… 6 (3,4 %)
 • Imovinska prava ….. 4 (2,2 %)
 • Privatni sektor …….. 4 (2,2 %)

* Podaci Antikorupcijskog pravnog savetovališta u okviru Transparentnosti Srbija

 

Izvor: www.kurir-info.rs, 6. Avgust, 2011., Autor: S. Tomčić

Fotografija By Public Domain Photos @Flickr.com