Šta je korupcija?

Postoji više definicija korupcije. Zajedničko za sve njih jeste da podrazumevaju bilo kakvu zloupotrebu ovlašćenja, položaja ili fuknkcije u cilju sticanja bilo kakvog oblika materijalne ili nematerijalne koristi.

Naročito korupcija u zdravstvu ne podrazumeva samo primanje i davanje mita u novčanom obliku. Zbog brojnih šupljina u propisima i postojanja privatne zdravstvene prakse koja je zakonom dozvoljena, ali, ne i integrisana u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, vrlo često smo suočeni sa različitim situacijama koje nam na prvi pogled izgledaju bezazleno. Tek dubljom analizom može se doći do zaključka da su sve one deo istog problema koji je svojim pipcima obuhvatio sve segmente našeg društva.

Korupcija je dvosmeran proces. Za njeno postojanje podjednako su krivi i oni koji traže ili primaju, ali i oni koji daju ili nude. Zato, ne pristajmo na korupciju. Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije.

NEMA RAZLOGA DA SAMI NUDITE BILO ŠTA!

Zabluda je da je zdravstvo u Srbiji  „besplatno“. Svi zaposleni građani svakog meseca, izdvajaju određenu sumu u zavisnosti od visine plate, i poveravaju je Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje koji, potom, pokriva sve troškove rada svih državnih zdravstvenih ustanova. Zahvaljujući ovim sredstvima, prema načelu solidarnosti, zdravstvena zaštita je garantovana i svim ostalim kategorijama stanovništva (nezaposleni, studenti, penzioneri).

 

Zakon kaže da korupcija postoji kada:

 

Službeno lice koje neposredno ili posredno zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti.

Službeno lice koje neposredno ili posredno zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti

(Član 267, stav 1. i 2., Krivični Zakonik Republike Srbije)

 

Neko službenom ili drugom licu učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist da službeno lice u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica

Neko službenom ili drugom licu učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist da službeno lice u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica,

(Član 268, stav 1. i 2., Krivični Zakonik Republike Srbije)

Službeno lice je:

Lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu, kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu.

(Član 121., stav 3.. tačka 3., Krivični Zakonik Republike Srbije)


Običnim rečima rečeno, gore navedeno znači da su I PRIMANJE I DAVANJE I NUĐENJE I TRAŽENJE MITA krivična dela, odnosno društveno nepoželjno i kažnjivo ponašanje!

VAŽNO: Činjenica da ste zdravstvenog radnika „častili“ iako on to nije izričito tražio, ali je IPAK PRIMIO takođe predstavlja korupciju! Zdravstveni radnici IMAJU OBAVEZU da ODBIJU da prime mito, u suprotnom, izlažu se krivičnoj odgovornosti.

Svaki korisnik zdravstvenih usluga takođe je odgovoran ukoliko nudi, daje ili podstiče koruptivno ponašanje.

Ne reproduktujte, ne tolerišite, ne podstičite koruptivno ponašanje!

Zašto ne treba “čašćavati” lekare i drugo medicinsko osoblje?

 

Zato što poštujete sebe i svoj rad

Vi ste rad zdravstvenih službi i svih zaposlenih u njima VEĆ PLATILI!

Svi zaposleni građani svakog meseca, izdvajaju određenu sumu u zavisnosti od visine plate, i poveravaju je Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje koji, potom, pokriva sve troškove rada svih državnih zdravstvenih ustanova. Zahvaljujući ovim sredstvima, prema načelu solidarnosti, zdravstvena zaštita je garantovana i svim ostalim kategorijama stanovništva (nezaposleni, studenti, penzioneri).

Ni Vas niko ne plaća dva puta za posao koji obavljate, kao što ne plaćate ponovo ono što ste već plaćali. Zašto bi zdravstveno osoblje bilo izuzetak?!

Zato što poštujete lekare i medicinsko osoblje

Lekari i medicinsko osoblje obavljaju veoma ozbiljan i odgovoran posao. Njihov posao nije običan posao već poziv u kojem pružaju medicinsku pomoć i usluge onima kojima je potrebna. To je izuzetno plemenit i human poziv, koji podrazumeva izuzetne lične i profesionalne kapacitete svakog pojedinca koji se njime bavi. Zdravstveni radnici su pono uložili u sebe i svoje obrazovanje, a to se nastavlja kroz njihovo svakodnevo investiranje i zalaganje na radnom mestu.

Svim zdravstvenim radnicima treba ukazati poštovanje, a nuđenje ili davanje mita predstavlja najgoru uvredu i poniženje zdravstvene profesije. Zdravstvena struka nije struka “bakšiša” (uz puno uvažavanje onih koje jesu!) i ne treba tako ni da se tretira niti devalvira na ovaj način.

Zato što želite najbolje za svoju i budućnost vaših najmilijih

Korupcija i koruptivno ponašanje kao pojave jesu rezultat korupcije društvenih vrednosti. Korupcija u najširem smislu odraz je bolesti jednog društva. Svima nama je u interesu da živimo u zdravom društvu. Samo zdravo društvo može obezbediti budućnost u kojoj želimo da živimo i koju želimo da ostavimo našim najmilijim.

Ne reprodukujte korupciju već zdravlje! Reprodukujte zdrave vrednosti!.

Promena počinje od pojedinca!

One thought on “Šta je korupcija?

  1. Pingback: Može li se na porođaj bez koverte? Može!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *