Počela rasprava o Građanskoj antikorupcijskoj povelji

Nacrt prve Građanske antikorupcijske povelje, koja bi trebalo da bude istaknuta u svim domovima zdravlja u Beogradu, bio je tema današnjeg Okruglog stola UG “Srbija u pokretu. Povelju je svojim potpisom podržalo 10.000 građana, a rezultat je kampanje “Ne primam mito – radim za platu”.

Ovaj dokument će biti prvi takve vrste u Srbiji i na Balkanu, a nacrt teksta je napisan u saradnji sa Harvrad školom javnog zdravlja iz SAD-a, nakon ispitivanja mišljenja lekara i građana u Beogradu.

Cilj je da Povelja na jednostavan način prikaže koja su prava i obaveze građana i koji su mehanizmi za borbu protiv korupcije. Isticanjem Povelje, domovi zdravlja se obavezuju da će korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti blagovremenu informaciju, mehanizme žalbe i obeštećenja, kao i transparentnost i odgovornost svog rada.

Povelja će sadžati Antikorupcijsku kontrolnu listu koja će pacijentima omogućiti da učestvuju u borbi protiv korupcije tako što će kontrolisati listu od 10 osnovnih procesa pri kojima se mogu javiti koruptivne radnje. Ukoliko oni primete da se neka od navedenih radnji dešava u njihovoj zdravstvenoj ustanovi u Povelji će moći da nađu mehanizme koje svako može da preduzme kako bi sprečio korupciju.

Ana Babović, direktorka UG “Srbija u pokretu” je na početku rasprave predstavila inicijativu za usvajanje Građanske antikorupcijske povelje, koja ima podršku Zdravstvenog saveta Srbije. O ciljevima i sadržaju Povelje govorio je dr Predrag Stojičić iz škole Javnog zdravlja Harvard Univerziteta. U raspravi su aktivno učestvovali predstavnici Zdravstvenog saveta Srbije,  Srpskog lekarskog društva, Agencije za borbu protiv korupcije, Zaštitnika građana i Udruženja Roditelj.

UG „Srbija u pokretu” je kampanju “Ne primam mito – radim za platu” sprovodila u periodu 2009. – 2011. godine u Beogradu i još tri grada u Srbiji. Kampanju su podržali Instutut za održive zajednice, USAID i sve relevantne institucije zdravstvenog sistema.

 

Nepoverenje u institucije sistema ometa aktivno uključivanje građana u borbu protiv korupcije

Saopštenje za javnost

U utorak, 13. decembra 2011. godine održana je konferencija za novinare na temu “Građani u borbi protiv korupcije u zdravstvu” koju su organizovali Udruženje RODITELJ i GI “Majka hrabrost”. Govornici na konferenciji bili su Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija. U ime realizatora konferencije projekat “Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije” predstavila je koordinatorka savetovališta protiv korupcije, Bojana Selaković.

Poseban akcenat stavljen je na problem korupcije u okviru službi zdravstvenog sistema zaduženih za reproduktivno zdravlje žena. “Ova kampanja je pokazala veoma nizak nivo informisanosti građana o funkciji obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje i pravima pacijenata, neprepoznavanje skrivenih oblika korupcije u službama za reproduktivno zdravlje i etiketiranje cele lekarske profesije kao korumpirane. Građani ne prijavljuju korupciju zbog nepoverenja u institucije sistema i straha da će će onima koji prijavljuju, pojedine usluge biti uskraćene ili pružene nedovoljno kvalitetno. Takođe, pokazalo se da pacijenti neretko i  sami iniciraju koruptivno ponašanje koje je izazvano strahom i nesigurnošću da im u suprotnom neće biti obezbeđen adekvatan tretman“, izjavila je Bojana Selaković.

Zorana Marković je istakla da se postojeći mehanizmi za zaštitu pacijenata nisu pokazali kao najsrećnije rešenje u prevenciji i borbi protiv korupcije i da se moraju se menjati. “Preventivne aktivnosti među kojima se posebno ističe edukacija su od izuzetnog značaja i predstavljaju oblik promocije javnih standarda. Iako je Agencija za borbu protiv korupije osnovana kao dugoročni instrument u sistemskoj prevenciji korupcije, u nju se moraju uključiti svi”, dodala je Marković.

Nemanja Nenadić je rekao da država mora jasno da definiše standarde usluga u svim delovima zdravstvene zaštite, kako bi se smanjila mogućnost diskrecionog odlučivanja lekara, a time i mogućnost za koruptivno ponašanje. “Pacijenti moraju imati mogućnost da prijave čak i sumnju u bilo kakvu neregularnost ili povredu svojih prava, a postojeći mehanizmi, među kojima se naročito ističe instuticija zaštitnika pacijentovih prava očigledno nisu dovoljno efikasni”, istakao je Nenadić

Konferencija je održana kao jedna od aktivnosti  projekta: “Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije” koji se realizuje u okviru programa „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“. Program sprovodi UNDP Srbija uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške. Osnovni ciljevi kampanje su podizanje svesti građana o štetnom uticaju svih oblika korupcije na kvalitet zdravstvenih usluga (ne samo otvorenih oblika korupcije i iznude), kao i pružanje podrške i saveta građanima koji su direktni korisnici zdravstvenih usluga u prepoznavanju koruptivnog ponašanja.

Građani i dalje nerado prijavljuju korupciju

Zašto građani Srbije i dalje nerado prijavljuju korupciju u javnom sektoru. Agencija od januara dobila 369 predstavki. Najviše prijava na sudstvo i državnu upravu

UPRKOS tome što se Srbija nalazi na 78. mestu (od 178 zemalja) po korupciji, građani i dalje nerado prijavljuju mito i zloupotrebe državnih organa. A i kad prijave, najčešće insistiraju na anonimnosti iz straha da ne izgube lekara, da im dete ne dobije lošu ocenu, da im se policajac ili zaposleni u državnoj upravi ne osveti, da ne izgube posao…

Od početka ove godine Agenciji za borbu protiv korupcije obratilo se 369 ljudi, a prošle 412. U prvoj polovini 2011. stiglo je 204 predstavke, od čega je većina, kako kažu u Agenciji, arhivirana. To znači da su slučajevi ili zastareli (iz vremena pre osnivanja Agencije), ili su predstavke anonimne, ili su, prosto, predmeti već završeni.

- Anonimne predstavke ne uzimamo u obzir. Građani bi trebalo da se potpisuju jer je zaštita identiteta “uzbunjivača” (onog koji prijavljuje korupciju) zagarantovana propisima – kaže Aleksandra Kostić iz Agencije.

U prvom polugođu ubedljivo najviše predstavki stiglo je u vezi sa korupcijom u sudstvu (33) i organima uprave (24). Sledi privatizacija (15), javne nabavke (8), MUP (6), radni odnosi (5), zdravstvo i zloupotreba službene dužnosti (po 4) i građevinska inspekcija (1).

OSUĐENO 39 OSOBA

U poslednje tri godine, pred sudovima širom Srbije, osuđeno je 2.965 osoba zbog različitih dela povezanih sa korupcijom. Za davanja mita, od 2008. do januara ove godine, iza rešetaka je završilo 39 ljudi, dok je 45 osuđeno uslovno. Za primanje u zatvor je otišlo 115 njih, a 37 je dobilo “uslov”.

- Ljudi ne prijavljuju takozvanu sitnu korupciju ne toliko iz straha, već pre svega jer su na nju navikli, spremni su da je tolerišu - kaže prof. dr Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije. – Korupcija je postala deo političke kulture, a istraživanja pokazuju da čak 40 odsto njih smatra da je davanje “sitnog mita” nešto zbog čega ne treba dizati galamu, što treba prihvatiti i ne buniti se.

Ali, ovakav stav, objašnjava Goati, poguban je:

- To je crvotočina koja ruinira celu zgradu države!

On dodaje da je takav odnos karakterističan za neke afričke i azijske zemlje, gde se to čak smatra delom “pristojne poslovne komunikacije”. Zato država treba da sprovede ozbiljnu kampanju u kojoj će se konstantno građani “vaspitavati” da nisu dužni da “podmažu” ono što su već platili iz poreza i doprinosa.

Inače, prijave koje stignu u Agenciju, ako se iz priložene dokumentacije ispostavi da ima ozbiljnih indicija na korupciju, prosleđuju se policiji.

Zvanični Brisel upozorava da je najveća korupcija u sektoru javnih nabavki, gde, prema procenama, na razne zloupotrebe ode oko milijardu evra. Kada se sabere kompletna, krupna i sitna korupcija, ispada da na njoj godišnje gubimo više od četiri milijarde evra. Prema tvrdnjama organizacije Lekari protiv korupcije, samo u zdravstvu, što najviše tišti građane, šteta zbog mita i zloupotreba je pola milijarde evra.

Prema podacima koje nam je dostavio MUP Srbije, za 10 meseci ove godine podneto je 1.599 krivičnih prijava za dela sa elementom korupcije protiv ukupno 2.878 osoba. Lane su podnete 2.052 krivične prijave protiv ukupno 3.814 lica. U pitanju su prijave koje su podneli pripadnici MUP, jer policija nema evidenciju o broju prijava koje su podneli građani, kažu u MUP-u.

IZVOR: www.pravniportal.rs, www.novosti.rs

AUTOR FOTOGRAFIJE - Will Spaetzel (Flickr.com)

Rezultati istraživanja o korupciji u zdravstvu u ustanovama koje se bave reproduktivnim zdravljem žena

Udruženje gradjana RODITELJ uradilo je pilot istraživanje o korupciji u zdravstvu u okviru kampanje Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije!”, koji Udruženje RODITELJ sprovodi u saradnji sa GI „Majka hrabrost“ pod pokroviteljstvom Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija (UNDP).

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 421 ispitanika, od kojih su 87% direktne korisnice zdravstvenih usluga institucija koje se bave reproduktivnim zdravljem žena, a 13%  ispitanika čine članovi porodica ili prijatelji korisnica usluga. Cilj istraživanja je da se ustanove preliminarni podaci o učestalosti korupcije i stepenu postojanja tzv. prikrivenih oblika korupcije koji ne podrazumevaju samo otvoreno traženje i davanje novca, ali i da se stekne uvid u načine na koje se korupcija odvija u okviru zdravstvenih ustanova koje se bave reproduktivnim zdravljem žena u Srbiji. Odgovori na pitanja sadržana u online anketi izražavaju stavove korisnika zdravstvenih ustanova o korupciji, ali i pružaju uvid u reakcije korisnika u situacijama kada se suoče sa korupcijom.

Rezultati istraživanja su poražavajući: Svaki drugi ispitanik ima ili je imao iskustva sa korupcijom u zdravstvenim ustanovama; četvrtini ispitanika novac je direktno tražen, a polovini indirektno; skoro polovina ispitanika je iz državnih klinika upućivana na privatne klinike kako bi tamo obavili procedure ili preglede koji su inače pokriveni zdravstvenim osiguranjem; na dodatno plaćanje usluga najveći broj ispitanika se odlučuje zbog straha od lošeg tretmana lekara i medicinskog osoblja ili skraćenja vremena čekanja na određenu intervenciju; čak oko 40% ispitanika nije svesno da “čašćavanje” medicinskog osoblja predstavlja vid korupcije; više od polovine ispitanika nije upoznato sa svojim pravima kao pacijenata i obavezama lekara i medicinskog osoblja u zdravstvenim ustanovama.

Projektom „Za zdravlje – zajednički protiv korupcije!“ Udruženje RODITELJ želi da utiče na osnaživanje korisnika zdravstvenih usluga da identifikuju različite pojavne oblike korupcije, ali i na podizanje nivoa svesti, kako pojedinaca tako i nadležnih institucija i ustanova, o sopstvenoj odgovornosti u borbi protiv korupcije. Sprovođenje adekvatne i efikasne državne kampanje i edukacija korisnika zdravstvenih usluga o mehanizmima za zaštitu od korupcije, pravima pacijenata i načinima njihovog ostvarivanja, uticaće se na na smanjenje opšte tolerancije na korupciju, što dovodi do podizanja kvaliteta usluga u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja koji se primenjuje Srbiji.

GDE Error: Unable to load profile settings

Policajci i lekari rekorderi korupcije

Na vrhu liste korumpiranih javnih službenika su pripadnici MUP i doktori, a slede ih carinici, sudije, veštaci, inspektori…

BEOGRAD – Para vrti gde burgija neće!

Policajci i lekari prednjače po korumpiranosti. U poslednjih pet godina zbog primanja mita odgovarao 351 policajac i 343 lekara. Posle njih „na delu“ je najviše uhvaćeno nastavnika, a onda slede carinici, sudije, veštaci, inspektori…

Pljušte žalbe
Nema državnog činovnika koji je imun na novac, zato i ne čudi što čak 48 odsto građana veruje da je mito jedini način da se savlada obimna birokratija.

Savetu za borbu protiv korupcije svakodnevno se obraća veliki broj građana, a naviše njihovih žalbi odnosi se na privatizaciju.

- Od 2003. godine do danas primili smo ukupno 2.347 predstavki koje se odnose na pritužbe u pravosuđu, privatizaciji, lokalnoj samoupravi, načinu izdavanja građevinskih dozvola, na korupciju u zdravstvu, prosveti, policiji, privatnim preduzećima… Najviše pritužbi, njih 413, odnosi se na postupak privatizacije po zakonu iz 2001. godine i na trgovanje akcijama preduzeća privatizovanih po zakonima iz devedesetih godina – kažu u Savetu, gde dodaju da im nisu dostavljeni odgovori na 30 predstavki građana koje su prosleđene nadležnim organima.

Nema kažnjavanja
Prema rečima Nemanje Nenadića iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija, korupciji u administraciji pogoduje to što nema kažnjavanja.

- Prvi slučaj koji pogoduje korupciji su situacije kad u administraciji na osnovu diskrecionih ovlašćenja mogu nešto dan vam daju ili ne daju. Druga situacija je kad rokovi za postupanje nisu propisani, a treća je kad su rokovi propisani, ali se ne poštuju zato što za njihovo kršenje ne postoji kazna. Kad bi postojale kazne, bilo bi manje mogućnosti za korupciju – kaže Nenadić.

Tužilaštvo: Podneto 5.136 prijava

Prema podacima Republičkog javnog tužilaštva, najveći broj prijava prošle godine podnet je zbog zloupotrebe službenog položaja.

- Za povredu službenog položaja podneto je 5.136 prijava, od kojih su 1.342 odbačene. Za proneveru i primanje mita od 174 prijave odbačene su 34, dok su za davanje mita primljene 252 prijave, od kojih je odbačeno 57. Na ime ostalih dela povreda položaja bilo je 329 prijava, do kojih je 143 odbačeno – kaže Vladimir Đorđević, šef kabineta republičkog javnog tužioca.

Agencija: Najviše u privatizacijama

U Agenciji za borbu protiv korupcije apeluju da se građani, čim primete situaciju koja može da dovede do davanja i primanja mita, obrate Agenciji.

- Ukoliko dođe do samog čina davanja, odnosno primanja mita, to prelazi u nadležnost policije, odnosno tužilaštva. Na osnovu predstavki koje smo dosad primili i obradili, uočili smo da se najveći broj problema na koje ukazuju građani odnosi na privatizacije, što znači da je ovo pojava u kojoj je najpotrebnije delovati – kažu u Agenciji za borbu protiv korupcije.

NALED: Procedure pogoduju korupciji

U Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) kažu da za korupciju mnogo prostora ostavljaju komplikovane procedure i postupci.

- Da bi se određene procedure završile, često se traži angažovanje trećeg lica ili posrednika, bez kojeg investitor i inače može da završi postupak, ali u ovom slučaju investitor ili stranka mora da plati uslugu posredniku, pa bi se i ovakav način posla mogao podvesti pod koruptivno ponašanje. Potrebno je uticati na stranke da ne nude nagradu ili mito, jer se očekuje od predstavnika javnog sektora da u okviru svojih odgovornosti budu u službi građana i privrede bez dodatne finansijske nadoknade, pošto se i na ovaj način pothranjuju očekivanja i nepravilan sistem vrednosti – ističu u NALED.

Bušatlija: Štete u milijardama evra

Finansijski konsultant Mahmud Bušatlija kaže da postoje dve vrste korupcije.

- Sitna ili šalterska korupcija postoji svuda u svetu i predstavlja ubrzanje procedure u okviru zakona, odnosno da se nešto završi preko reda. Visoka korupcija je vezana za zloupotrebu položaja, prvenstveno političkog. Štete zbog visoke korupcije ne daju se izračunati, jer se radi o milijardama evra. Tu se pre svega radi o privatizaciji i javnim nabavkama – ističe Bušatlija.

Korupcija u poslednja tri meseca

Oblast slučajeva

 • Neodređeno…………. 9 (5 %)
 • Pravosuđe …………. 28 (15,6 %)
 • Zdravstvo …………. 10 (5,6 %)
 • Obrazovanje ………. 12 (6,7 %)
 • Carina ………………… 5 (2,8 %)
 • Porezi/Finansije …. 17 (9,5 %)
 • Policija ……………….. 5 (2,8 %)
 • Građevinske dozvole 2 (1,1 %)
 • Inspekcija/Dozvole 13 (7,3 %)
 • Javne nabavke …… 58 (32,4 %)
 • Privatizacija ………… 6 (3,4 %)
 • Političke stranke …… 6 (3,4 %)
 • Imovinska prava ….. 4 (2,2 %)
 • Privatni sektor …….. 4 (2,2 %)

* Podaci Antikorupcijskog pravnog savetovališta u okviru Transparentnosti Srbija

 

Izvor: www.kurir-info.rs, 6. Avgust, 2011., Autor: S. Tomčić

Fotografija By Public Domain Photos @Flickr.com

Da li znate koliko nas košta “besplatno zdravstvo” u Srbiji?

zarade i doprinosi za zdravstveno osiguranje

Zabluda je da je zdravstvo u Srbiji „besplatno“. Svi zaposleni građani svakog meseca tokom celog radnog staža, obavezni su da izdvajaju određenu sumu u zavisnosti od visine plate, i poveravaju je Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje koji, potom, pokriva sve troškove svih državnih zdravstvenih ustanova.

Zahvaljujući ovim sredstvima, prema načelu solidarnosti, zdravstvena zaštita je garantovana i svim ostalim kategorijama stanovništva (nezaposleni, studenti, penzioneri). Ovaj novac nije vidljiv, kao u privatnim zdravstvenim ustanovama, u kojima pacijent izvršenu uslugu plaća na osnovu izdatog fiskalnog računa. Zato nije ukorenjen stav o tome da je neophodno “čašćavati” lekare i ostalo osoblje iz privatnih zdravstveni ustanova.

Ne nudite mito, ne učestvujte u korupciji!
Vi ste rad zdravstvenih službi i svih zaposlenih u njima VEĆ PLATILI!

U tabeli koja sledi prikazujemo različite mesečne iznose doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u zavisnosti od visine neto plate:

zarade i doprinosi za zdravstveno osiguranje Continue reading

Istragom protiv korupcije u zdravstvu

U vezi sa svakom od tačaka korupcije, koje je „Politika” objavila, donećemo preventivne mere koje će uticati da se problem reši, rekao je ministar zdravlja.

korupcija u bolnicamaKorupcija postoji svuda, pa i kod prijema lekara i drugog medicinskog osoblja u radni odnos, odobravanja specijalizacija, neregistrovanog i nekontrolisanog rada lekara na raznim projektima, koji se rade u toku radnog vremena,a finansiraju ih farmaceutske kuće ili druge zdravstvene ustanove”.Ovo je izjavio ministar zdravlja, dr Zoran Stanković na jučerašnjem okruglom stolu pod nazivom „Ima li leka za korupciju u zdravstvu”,koji je održan u sedištu agencije Tanjug u Beogradu. Pored ministra, učesnici skupa bili su i docent dr Đorđe Bajec, generalni direktor Kliničkog centra Srbije, dr Milena Jauković, lekar specijalista, i Dragana Jovanović, direktorka Farmaceutske komore Srbije.

Ministar je rekao da svih 14 ključnih tačaka korupcije u zdravstvu, koje je „Politika” objavila 10. aprila, zaista postoje. Tu su, podsetio je ministar zdravlja, između ostalog, pitanja veštačkih lista čekanja, manipulacije u nabavci medicinske i ostale opreme, ugradnje u cenu rekonstrukcije kliničkih centara kao ipitanja centralizovanog snabdevanja lekovima i nepoznatih tokova novca u zdravstvu. Stanković je rekao da se detaljnijom analizom otkrivaju još neka mesta koja su izvor korupcije.

„U vezi sa svakom od ovih tačaka koje je navela ’Politika’ donećemo preventivne mere koje će uticati da se problem reši, ali kada naše inspekcije utvrde da neka aktivnost može da bude krivično delo, odmah ćemo uključiti policiju, pravosuđe i tužilaštvo. Jedini lek protiv korupcije je poštovanje zakona i kontrola njihovih sprovođenja”, objasnio je dr Stanković.

U ovom trenutku sprovodi se istraga povodom prijave da u jednoj velikoj klinici više od godinu dana nije radio skener, a zaposleni zadužen za rad uređaja od direktora je dobio godinu dana plaćenog odsustva. Ministar je rekao da o detaljima ove, kao svih ostalih istraga koje se vode, ne može da govori, dok one traju, ali će po završetku svi detalji biti saopšteni javnosti. Povodom pitanja zašto se odugovlačilo sa istragom o kupovini vakcina protiv novog gripa, dr Stanković je podsetio da se istraga vodi već godinu dana.

– Od kada je meni dat mandat da vodim Ministarstvo zdravlja, ono posluje na zakonom propisani način i samo mi je to bitno. Ugovor o nabavci vakcina je predmet istrage i zato nije moguće o tome za sada pričati, ali vas uveravamo da smo se bavili i kvalitetom, i cenom i načinom uvoza te vakcine – kazao je dr Stanković.

Dr Bajec je poručio da se u Kliničkom centru Srbije protiv korupcije bore tako što građane stalno podsećaju da se u ovoj ustanovi ne plaća ništa izuzev participacije i usluga iz dopunskog rada i da nijedan lekar ne sme od pacijenta da traži da nabavi neki lek. Ukoliko se to, ipak, dogodi građanio tome treba odmah da obaveste ili Centralnu apoteku ili rukovodstvo KCS.

Milena Jauković smatra da je čašćavanje doktora urušavanje dostojanstva doktora i da kada je pacijenti pitaju koliko da časte doktora odgovara: „Ništa, jer doktori nisu kelneri !”.

Dr Bajec: Ne izjednačavati rad lekara i partijsku pripadnost

Kao lek za ukidanje korupcije u zdravstvu, dr Milena Jauković je navela da treba ukinuti mešanje partija u zdravstvo. Dr Đorđe Bajec je na to kazao da je on član Demokratske stranke i da je na to veoma ponosan.

–Niko mi nije poklonio najveći broj operacija u Kliničkom centru, niti najveći broj radova, veći od onog koji imaju mnogi redovni profesori. Odbio sam vanredno unapređenje za profesora, čekam redovno. Ako je neko član stanke, to ne znači da će lošije rukovoditi ustanovom. Niko ne može da izjednačava rad lekara i partijsku pripadnost – kazao je dr Bajec.

Stanković: Bez nestašice lekova

– Obezbeđeno je dovoljno lekova i neće biti nestašice. Zato nema potrebe da građani prave zalihe. Za lekove koje u ovom času nema u pakovanju na koje su građani navikli spremamo zamene iz uvoza, iako su oni mnogo skuplji.Domaći „nitroglicerin” košta 80 dinara, zamena iz uvoza je oko 600 dinara –kazao je ministar zdravlja.

O. Popović
izvor:www.politika.rs, 29.06.2011
foto: Bubbels, www.sxc.hu

“Korupcija u zdravstvu kritična”

Beograd – Novoimenovani specijalni savetnik ministra zdravlja Ljubiša Milanović izjavio da je korupcija u zdravstvu prešla “kritičnu crtu”.korupcija u zdravstvu kriticna

On je u Vestima B92 rekao da će već od naredne sedmice početi sa istragama i primenom mera za suzbijanje korupcije u zdravstvu.

Milanović je rekao da ga na funkciju specijalnog savetnika za borbu protiv korupcije nije predložila Srpska napredna stranka kao svog člana, već “neko ko misli da je kompetentan i ko zna kako pristupa poslu”.

On je rekao da ministru Zoranu Stankoviću ne smeta njegovo političko opredeljenje, jer “ovo nije neka politička igra”.

Milanović, nekadašnji načelnik policijske jedinice POSKOK, zadužene za borbu protiv korupcije, naveo je da su neke od mera koje će biti preduzete od ponedeljka otvaranje “belog” telefona na koji će građani moći da prijave slučajeve u zdravstvu u kojima im se traži novac, kao i da će jedan dan u nedelji biti određen za direktan susret sa takvim građanima.

On je kazao da njegovo postavljenje za savetnika ministra zdravlja znači da u zdravstvu postoje određeni problemi i da mora biti rešeno pitanje korupcije u zdravstvu, koje je, rekao je, prešlo kritičnu crtu.

Milanović je rekao i da će suština mera koje će biti preduzete da se u samom ministrarstvu reši pitanje “retrogradnih” snaga koje se bore protiv mera koje će ministar preduzeti, donošenje akcionog plana za borbu protiv korupcije, izmena Pravilnika o dopunskom radu lekara, kao i uvođenje odgovornosti rukovodilaca zdravstvenih ustanova.

Milanović očekuje da će Ministarstvo zdravlja u suzbijanju korupcije sarađivati i sa tužilaštvom i policijom.

izvor:www.b92.net, 10.06.2011

Ima li zloupotreba u zdravstvu?

Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je da se u okviru revizije liste čekanja na operacije srca u Srbiji analizira da li je bilo zloupotreba prilikom angažovanja dodatnih kapaciteta za rešavanje tog problema.

“Ministarstvo je oformilo 10 radnih grupa koje čine eminentni stručnjaci i koji preispituju sve liste čekanja. Ne želimo ništa da krijemo ali vas molimo za strpljenje”, rekao je Stanković posle obilaska Institituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Stanković je kazao da će ministarstvo uraditi sve da se pored postojeće zgrade tog instituta sagradi i “Dedinje 2″ što inače nije pedviđeno urbanističkim planom.

“Očekujemo da se brzo dogovorimo sa gradom na osnovu naše dosadašnje uspešne saradnje”, rekao je on i dodao da će Ministarstvo uraditi sve da se realizuje projekat izgradnje “Dedinja 2″.

Direktor Institituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” Boško Đukanović rekao je da između 2.000 i 2.500 ljudi čeka na operaciju srca i da nisu tačni podaci Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje prema kojima je taj broj manji.

“Radimo i dan i noć i ne možemo više da postignemo iako imamo i ekonomske i stručne kapacitete. To što su ljudi slati na opercije u Tursku je dobro delo”, istakao je on.

ministar zdravlja

Ministar je kazao da će u dogovoru sa Đukanovićem i drugim stručnjacima za kardiohirurgiju ubuduće biti odlučeno da li je potrebno angažovanje dodatnih kapaciteta.

Tokom revidiranja lista čekanja na operaciju srca u Srbiji, Republički zavod za zdravstveno osiguranje dobio je samo 384 odgovora na 1.774 poslata upita pacijentima koji čekaju tu operaciju, rečeno je agenciji “Beta” u tom zavodu.

Kako su naveli, revidiranje lista čekanja je pokrenuto pošto je, između ostalog, ustanovljeno da se isti ljudi pojavljuju na više lista, da su neki već operisani, kao i da su neki odbili pozive na operaciju.

Foto: Medija centar Beograd

Izvor: Beta, www.b92.net, 16.06.2011

Zdravstveni zakoni u Srbiji dozvoljavaju ponižavanje obolelih

Pacijente zakon tera da daju mito!

Zakoni koji dozvoljavaju ponižavanje pacijenata, među kojima se često nalaze vrlo ozbiljni bolesnici, da nedeljama i mesecima čekaju na jedan pregled ili pak na samo zakazivanje pregleda pospešuju reket i korupciju, smatraju društva za zaštitu pacijenata!

Oni kažu da se ovakvim odredbama narušavaju osnovna prava pacijenta: poštovanje njihovog vremena, pravo na blagovremeno lečenje, kao i pravo na život!
Naime, kako smo već pisali u jučerašnjem broju, da biste zakazali običan pregled u pojedinim klinikama, morate doći jednog određenog dana u mesecu kada lekari dobijaju raspored. Teoretski, tog dana možete zakazati i telefonom, ali, prema rečima pacijenata, to je nemoguća misija. Reporteri „Alo!“ bili su u Kliničkom centru Srbije u ponedeljak 20. juna kada su zakazivani termini za Urološku kliniku. Oko 200 ljudi, znajući da ukoliko ne budu brzi moraju da čekaju narednih mesec dana, zauzelo je red pre sedam izjutra, te u panici pohrlilo na vrata kada su šalteri otvoreni, a jedan od starijih građana zavapio je: „Stanite, poginućemo svi!“

Zorica Marković iz udruženja za zaštitu pacijenata „Klub zdravlje“ kaže da je ucenjivanjem pacijenta da samo jednom u mesec dana mogu da zakažu pregled narušeno barem četiri od 14 odredbi iz Evropske povelje o pravima pacijenata.

- Dramatično je prekršeno barem četiri od 14 odredbi – poštovanje pacijentovog vremena, pravo na blagovremeno lečenje, pravo na informisanost i pravo na život! Uzurpirana su najosnovnija prava čoveka! Ne mogu da verujem da se pacijenti, među kojima ima ozbiljno bolesnih, starih i onemoćalih, teraju da gore nego u srednjem veku čekaju satima u redu samo da bi zakazali pregled. U doba savremene tehnologije, kada se obično parkiranje rešava jednim SMS-om, u zdravstvenoj ustanovi koja sebe ističe kao najmoderniju ne može da se nađe neko rešenje kojim se pacijenti ne ponižavaju i maltretiraju – smatra Markovićeva. Miroslav Petrović iz udruženja „Pravo na život“ smatra da ovako truo zdravstveni sistem pospešuje „reket i korupciju“. Pored toga, i on ističe da je neverovatno da u 21. veku pacijenti moraju da dolaze pre sedam sati ne bi li zakazali pregled.
- Problem je u zdravstvenom sistemu i zakonima koji ne zabranjuju tako ponašanje prema pacijentima. Obaveza je države i političara da ovu granu reorganizuje. Današnji zdravstveni sistem koncipiran je po principu „plati ili umri“. Liste čekanja, kao i čekanja u redu, direktno pospešuju reket i korupciju. Pa šta da uradi pacijent koji nema snage da dođe do klinike, a kamoli da čeka nekoliko sati u redu samo za termin? – upitao se Petrović, koji smatra da prava pacijenata nikada nisu bila više ugrožena.

„Nesposobni na čelu ustanova!“

Dragana Jovanović iz udruženja „Doktori protiv korupcije“ kaže za „Alo!“ da se ceo zdravstveni sistem nalazi na „lošim nogama“.
- Klinike i druge zdravstvene ustanove vode ljudi koji su nesposobni za organizaciju i upravljanje, te se stoga dešavaju svakakve nelogičnosti. Takođe, investicije se usmeravaju samo u pojedine ustanove, dok većina ne dobija ništa, pa tako imate slučajeve da nekima fale osnovne stvari zbog kojih ljudi na kraju umiru na ulici – ogorčena je Jovanovićeva.

Čitao sam „Alo!“, videću šta dalje!

Ministar zdravlja Zoran Stanković je juče, kada smo ga pozvali, bio je na sastanku, pa nam je samo kratko rekao da je o neverovatnim gužvama za zakazivanje pregleda na Urološkoj klinici KCS-a pročitao u „Alo!“, nakon čega je obavestio svoju službu da se o tom problemu informiše.
- Kada se budemo informisali o situaciji na terenu, ministarstvo će reagovati u skladu s tim .

Ružica Kantar
izvor.www.alo.rs, 22.06.2011
fotografija sasha(sxc.hu)