Zdravlje mi je milije od novca – iskustvo broj 42

Da plaćala sam lekarima, verovatno jer mi je zdravlje milije od novca. Te što se mora, mora se! A svi su povezani “kao creva”, što bi nas narod rekao… Davala sam novac i pre i posle intervencije! Stimulacija + nagrada za dobro obavljen posao. I onda vam je mirna glava, da nećete biti slučaj za otaljavanje.

Creative Commons License photo credit: jchong

“Baby friendly” u Narodnom frontu je prava smejurija. Ako taj projekat znači: gurni bebu mladoj mami, koja je pritom iscrpljena od porođaja, preumorna i nesposobna da se stara i o sebi, onda to valjda tako treba. Po meni to je program za lenje sestre da sebi smanje posao oko novorođenčadi. Verovatno je inicijalno to bila jako lepa ideja, ali se obila o glavu nama koje rađamo i nemamo pravo da se opredelimo da li želimo ili ne, da učestvujemo u takvom programu, kakvim ga naši zdravstveni radnici vide.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>