Traženo 200 evra za epidural… – iskustvo broj 34


Na žalost, tražen mi je novac za porođaj. I to u “GAK Višegradska”.  U pitanju je bio epidural, svo vreme je doktorka ponavljala za cenu ćemo se dogovoriti, ništa ne brinite, da bi u jednom trenutku rekla  – cena usluge je 200 evra.

Smatram da ih ne treba častiti, ni plaćati dodatno,  sami su izabrali taj poziv i rade za platu!

Creative Commons License photo credit: bradkeb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *