Taj “hir” treba da se plati – iskustvo 57

Babica za koju sam želela da bude uz mene i da me porodi, prihvatila je i u pola noći krenula sa mnom u porodilište. Smatram  da ta vrsta “hira” treba da ima cenu. Dala sam  200 evra toj babici iako mi novac nije bio tražen, a lekaru nisam dala ništa.

foto sxc.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>