Prijavila bih da mi traže mito – iskustvo broj 33

Privatne lekare plaćam po završenom pregledu, a u državnoj instituciji  plaćam samo participaciju. Dole mito! Dovoljno su plaćeni i jedni i drugi. Bilo kakvu potražnju za  dodatnim plaćanjem usluga koje već plaćam kroz zdravstveno osiguranje prijavila bih bez pardona.

Trudnoću mi je vodio privatni lekar koji radi i u porodilištu. Dogovarali smo se celu moju trudnoću da me on porodi i kad je došao taj momenat,  kad sam ga na poslednjoj kontroli pitala da potvrdim,  napravio se blesav i stvarno sutra na porođaju se nije pojavio. Prećutno je na kontroli očekivao da mu ekstra platim tu uslugu, bar se meni tako učinilo. I kao svog pacijenta me nije posetio dok sam ležala tih pet dana u porodilištu…

Creative Commons License photo credit: ChrisMacks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *