Pozivanje u privatne ordinacije – priča broj 17

U svom dosadašnjem iskustvu sa medicinskim radnicima doživela sam svašta – podmićivanje akušera ili anesteziologa na porođajima, primoravanje na kupovinu određenih lekova ( antibiotika, preparata za jačanje imuniteta), razna su iskustva za koja sam čula u svojoj okoklini. Desilo mi se jedanput  da mi je tražen novac u državnoj ustanovi koja se bavi zdravljem žena,  desilo se da su nam prepisivani antibiotici koji nisu na spisku RZZO i slično…

U DZ Žarkovo, ginekolog me uputio u DZ na  Banovom Brdu na ultrazvuk, ali mi je napomenuto da je tamo “gužva” i doktorka mi je dala vizit – kartu svoje privatne ordinacije, uz napomenu da ne moram da dođem kod nje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>