“Plaćanje” menja rasporede – iskustvo broj 12

Moje iskustvo sa ovim institucijama nije vezano za porođaj.  Desilo mi se više puta da je od mene tražen novac, pa novac koji sam davala se kretao između 100 do 1.500 eura.

novac za porodjaj
Najčešće sam davala novac u slučajevima određivanja termina za neku od intervencija ili nekih pretraga (UZ, EKG itd.) ili analiza sa dugim perodom čekanja, međutim, nuđenjem (i davanjem, naravno) odredjene sume novca, termini bi bili promenjeni!
Razlog zbog kog sam ipak davala novac je da  bi se ubrzao proces lečenja i obezbedila bolja pažnja od strane zdravstvenih radnika.
Bez obzira što sam davala novac, smatram da ih ne treba čašćavati, rade za platu koju dobijaju iz fondova za koji se od moje plate odvaja svakog meseca…
Creative Commons License photo credit: variationblog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *