Odlaže se operacija, čeka se mito – iskustvo 62

Nemam loša iskustva sa ustanovama koje se bave ženskim zdravljem, ali imam sa drugim delovima zdravstva. Otišla sam u privatnu ustanovu  jer u državnoj ustanovi (dom zdravlja) je trebalo zakazati mesecima unapred. Novac mi je tražen zbog odlaganja operacije kuka sa objašnjenjem da:

- nemaju odgovarajući kuk

- pacijent ima retku krvnu grupu.

Dva sata nakon uzimanja novca od nas (rodbine ) pacijent je bio u pripremi za operaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>