Odlaže se operacija, čeka se mito – iskustvo 62

Nemam loša iskustva sa ustanovama koje se bave ženskim zdravljem, ali imam sa drugim delovima zdravstva. Otišla sam u privatnu ustanovu  jer u državnoj ustanovi (dom zdravlja) je trebalo zakazati mesecima unapred. Novac mi je tražen zbog odlaganja operacije kuka sa objašnjenjem da:

– nemaju odgovarajući kuk

– pacijent ima retku krvnu grupu.

Dva sata nakon uzimanja novca od nas (rodbine ) pacijent je bio u pripremi za operaciju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *