Kod privatnika “savremenije” – iskustvo broj 41

Kada sam imala intervenciju na  polipima na materici, doktor kod kojeg sam otišla ih nije video, iako ih je bilo moguće videti i golim okom. To zaključujem, jer je moja doktorka mogla da postavi dijagnozu i pre kolposkopskog pregleda. A ovaj doktor mi je opisivao kako je procedura koju oni tu sprovode primitivna, da  bukvalno seku polipe makazama, dok kod privatnika to može da se uradi i laserski.

Creative Commons License photo credit: Ecstatic Mark
A onda me je pregledao, rekao da ne vidi gde je potrebna intervencija, ali mi je u svakom slucaju dao vizit kartu privatnog ginekologa! Onda sam ponovo išla kod moje doktorke, dobila novi uput, ponovo otišla u Klinički centar, ali kod druge doktorke na kolposkopiji, i bez problema mi je intervencija izvršena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>