“Hir” koji treba da ima cenu – iskustvo broj 16

Nisam dodatno plaćala  lekaru koji radi u državnoj ustanovi, ali  dala sam samo 200 evra babici, iako mi novac nije bio tražen. porodilja, beba i babica Babica za koju sam želela da bude uz mene i da me porodi, prihvatila je i u pola noći krenula sa mnom u porodilište. Ta vrsta “hira” treba da ima cenu.

Foto

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *