Kako i gde prijaviti slučaj korupcije?

Podnesite prijavu Zaštitniku pacijentovih prava

Svaka zdravstvena ustanova ima zakonsku obavezu da imenuje zaštitnika pacijentovih prava. Ime i prezime, broj kancelarije, broj telefona i radno vreme osobe koja obavlja ovu funkciju treba da budu jasno istaknuti na vidnom mestu u svakoj zdravstvenoj ustanovi. Ako to nije slučaj, osoblje na šalteru treba da Vam da tu informaciju.

Prigovor ili žalba se zaštitniku pacijentovih prava mogu uputiti u usmenoj ili pisanoj formi, a zaštitnik je potom dužan da u roku od 5 dana ispita okolnosti na koje se prijava odnosi, i o svom mišljenju izvesti direktora ustanove i osobu koja je prigovor podnela. Ukoliko imate primedbu na rad, zaključke ili odluku zaštitnika prava pacijenata možete se obratiti zdravstvenoj inspekciji.

Važna napomena: obraćanje zaštitniku prava pacijenata nije preduslov za obraćanje bilo kojoj drugoj nadležnoj službi (inspekcija, policija, tužilaštvo…) i možete im se obratiti istovremeno ili odmah slučaj prijaviti Zdravstvenoj inspekciji.

Podnesite prijavu Zdravstvenoj inspekciji

Prijavu Inspekciji Ministarstva zdravlja potrebno je podneti u pisanoj formi, bilo preporučenom poštom, bili predajom na pisarnici:

Inspekcija Ministarstva zdravlja
Nemanjina 22-26
11000 Beograd

Inspekcija je dužna da u roku od 15 dana reaguje po prijavi, i potom izvesti o svom rešenju kako podnosioca prijave, tako i one na koje se prijava odnosi.

Prijavite slučaj MUP-u i/ili Tužilaštvu

U slučaju da vam neko otvoreno traži novčanu nadoknadu za izvršenje bilo koje zdravstvene usluge ili intervencije, slučaj možete prijaviti  MUP-u ili Tužilaštvu. Da bi se, uz vašu pomoć, mogli prikupiti dokazi koji će biti neoborivi na sudu, potrebno je da ovo uradite pre bilo kakve primo-predaje novca, tj. da u saradnji sa policijom ili tužiocem na primo-predaju odete sa novčanicama koje će biti obeležene. Ponekad za sud čak ni ovo nije dovoljno, nego je potrebno da tokom primo-predaje novca budete i ozvučeni.

I u slučaju da van neko indirektno stavlja na znanje da očekuje novčanu nadoknadu za izvršenje bilo koje zdravstvene usluge ili intervencije, slučaj možete prijaviti  MUP-u ili Tužilaštvu i navedete kada i gde očekujete da će se primo-predaja novca izvršiti. Postupak je isti kao u slučaju kad vam se otvoreno traži novčana nadoknada.


Creative Commons License photo credit: Vincent Desjardins

Pozovite „Beli telefon“ Ministarstva zdravlja

Od aprila 2008. godine, Ministarstvo zdravlja uvelo je servis pod nazivom “Beli telefon”. Reč je o govornom automatu na telefonskom broju 0700 111 700 koji se može iskoristiti radi postavljanja pitanja, a odgovor stiže na kućnu adresu u roku od 8 dana. Pozivi se tаrifirаju korisnicimа usluge po ceni lokаlnog pozivа bez obzirа iz kog delа zemlje zovu.

Istovremeno je otvoren i SMS servis, sa istom namenom i načinom rada. Građani mogu postаvljаti pitаnjа putem SMS poruke nа broj 3233 u sledećem formаtu: MZ(razmak)tekst pitanja (ne duži od 160 kаrаkterа). Uslugа je dostupnа 24 čаsа dnevno, 7 dаnа u nedelji, zа korisnike mrežа MTS–а (064/065) i Telenorа (062/063). Cenа SMS poruke koju plаćа korisnik je 7 dinаrа + PDV.

 

Pozovite Pravno savetovalište protiv korupcije koje zajednički vode UG RODITELJ i GI Majka Hrabrost.

One thought on “Kako i gde prijaviti slučaj korupcije?

  1. Pingback: Može se poroditi i bez koverte | Za zdravlje! Zajednički protiv korupcije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *